Kalkulatory

Niezbędne kalkulatory (kliknij w niebieską podkreśloną nazwę):

 

Kalkulator PIT

(obliczanie podatku dochodowego)

Kalkulator netto – VAT – brutto

(wyliczenie wartości netto, brutto i VAT)

Kalkulator walutowy

(przeliczanie dowolnych walut)

Kalkulator odsetek ustawowych

(obliczenie zaległych odsetek)

Kalkulator zaległości podatkowych

(oblicza zaległości w podatkach)

Kalkulator wynagrodzenia

(oblicza wynagrodzenie przy umowie  pracę)

Kalkulator urlopu wypoczynkowego

 (za część roku do obliczenia wymiaru urlopu w razie nawiązania/rozwiązania przez pracownika stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego)

Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

(obliczenie pełnego okresu należnych urlopów z tytułu macierzyństwa, tj. urlopu macierzyńskiego / na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego)