Doradztwo podatkowe i gospodarcze

W ramach doradztwa podatkowego oferujemy Klientom:

 • reprezntację w trakcie kontroli podatkowej i skarbowej
 • reprezentację przed Urzędem Skarbowym, Izbą Skarbową, Urzędem Kontoli Skabowej oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi (w zakresie spraw prawno-podatkowych)
 • udzielanie porad i sporządzanie opinii w zakresie obowiązków podatkowych
 • doradztwo w zakresie przekształceń przedsiębiorstw
 • optymalizacja kosztów zatrudnienia
 • analiza obciążeń podatkowych i ich optymalizacja
  planowanie podatkowe, przeglądy podatkowe
  analiza umów gospodarczych w kontekście zobowiązań podatkowych
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych w imieniu Klientów
W ramach doradztwa gospodarczego zapewniamy naszym Klientom:

 • doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej – w formie jednoosobowej działalności, spółki cywilnej czy spółek prawa handlowego (spółki z o.o., spółki komandytowej)
 • sporządzanie umów dostosowanych do indywidualnych potrzeb
 • doradztwo związane z zawieraniem transakcji finansowych (podatkowe aspekty umów leasingowych, faktoringu, kredytów)
 • analiza umów gospodarczych w kontekście zobowiązań
 • doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz pożyczek
 • sporządzanie dokumentów do Krajowego Rejestu Sądowego