Szkolenia i usługi BHP

Naszym Klientom proponujemy dodatkowe usługi z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, prowadzone przez starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
W ramach obsługi BHP oferujemy:

  • szkolenia wstępne dla osób rozpoczynających pracę
  • szkolenia okresowe dla kierowców, pracowników administracyjno – biurowych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych
  • ocenianie ryzyka zawodowego oraz przygotowanie dokumentacji dla poszczególnych stanowisk
  • tworzenie niezbędnych instrukcji BHP (stanowiskowych i ogólnych)
  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów BHP
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków do i z pracy
  • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy oraz rocznej oceny stanu BHP
  • prowadzenie rejestru czynników szkodliwych
  • doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów BHP