Usługi dla osób indywidualnych

Klientom indywidualnym proponujemy:

  • rozliczenia roczne PIT, w pełnym zakresie
  • rozliczenie dochodów z zagranicy
  • rozliczenie przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości
  • rozliczenie dochodu z tytułu prywatnego najmu nieruchomości
  • rozliczenie podatku od spadków i darowizn
  • przygotowanie dokumentacji związanej z zasiłkiem macierzyńskim, opiekuńczym oraz świadczeniem rehabilitacyjnym
  • pomoc w założeniu działalności gospodarczej
  • przygotowanie umowy cywilnoprawnej oraz rachunku do tych umów (umowa zlecenie, dzieło)
  • usługi z zakresu sprawozdań, analiz i raportów oferowanych przez nasze Biuro
  • usługi z zakresu doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego