Kadry, płace, ZUS

W ramach obsługi kadrowo-płacowej i ZUS proponujemy Klientom:

 • sporządzanie umów o pracę oraz innych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • przygotowywanie umów cywilno-prawnych wraz z rachunkami,
 • rozliczanie urlopów i innych nieobecności pracowników
 • wystawianie zaświadczeń i zestawień danych kadrowych
 • sporządzanie listy płac
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych dla każdego ubezpieczonego oraz przesyłanie ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń, sporządzanie i dystrybucja deklaracji podatkowych (PIT-4R, PIT-11)
 • wystawianie rocznych raportów dla osób ubezpieczonych (RMUA)
 • udział w przy kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów państwowych, związanych z nieprawidłowościami kadrowo-płacowymi
Zakres usług dodatkowych:

 

 • zakładanie, prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników Klienta na podstawie dostarczanych przez Klienta dokumentów
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników
 • tworzenie wewnętrznej dokumentacji kadrowej Klienta, regulaminów pracy i wynagradzania
 • sporządzanie harmonogramów czasu pracy dostosowanych do specyfiki pracy u Klienta
 • wyprowadzanie zaległości kadrowo-płacowych
 • wyprowadzanie zaległości w ZUS – w dokumentacji
 • inne czynności zlecone przez Klienta