Kadry, płace, ZUS

W ramach obsługi kadrowo-płacowej i ZUS proponujemy Klientom:

  • sporządzanie umów o pracę oraz innych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
  • przygotowywanie umów cywilno-prawnych wraz z rachunkami,
  • rozliczanie urlopów i innych nieobecności pracowników
  • wystawianie zaświadczeń i zestawień danych kadrowych
  • sporządzanie listy płac
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych dla każdego ubezpieczonego oraz przesyłanie ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń, sporządzanie i dystrybucja deklaracji podatkowych (PIT-4R, PIT-11)
  • wystawianie rocznych raportów dla osób ubezpieczonych (RMUA)
  • udział w przy kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów państwowych, związanych z nieprawidłowościami kadrowo-płacowymi
Zakres usług dodatkowych:

 

  • zakładanie, prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników Klienta na podstawie dostarczanych przez Klienta dokumentów
  • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników
  • tworzenie wewnętrznej dokumentacji kadrowej Klienta, regulaminów pracy i wynagradzania
  • sporządzanie harmonogramów czasu pracy dostosowanych do specyfiki pracy u Klienta
  • wyprowadzanie zaległości kadrowo-płacowych
  • wyprowadzanie zaległości w ZUS – w dokumentacji
  • inne czynności zlecone przez Klienta