Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Prawo do opłacania podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą. Do korzystania z tej formy opodatkowania uprawnieni są m.in. podatnicy, którzy:
a). rozpoczynają działalność lub
b). kontynuują działalność a ich przychody z danej działalności w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekraczają 250 000 euro (1.093.350złotych - na 2020 rok), ponadto nie opłacają podatku w formie karty podatkowej
c). nie prowadzą działalności określonej przez ustawę takiej jak: apteki, lombardy, wykonywanie wolnego zawodu innego niż określonego w ustawie, np. w zakresie pośrednictwa finansowego, usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, detektywistycznych i ochroniarskich itp.
 
Zakres usług prowadzenia ewidencji ryczałtu:

 • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów księgowych oraz dodatkowych dowodów sporządzanych na potrzeby rozliczeń
 • wyliczanie podatku VAT
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • rozliczenia transakcji międzynarodowych: Wewnątrzwspólnotowych Nabyć i Dostaw (VAT-UE), import- eksport z poza Unii Europejskiej
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • przekazanie sporządzonych deklaracji do właściwych Urzędów Skarbowych
 • zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku
 • przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego
Zakres usług dodatkowych:

 • sporządzanie miesięcznych zestawień i analiz dotyczących działalności firmy na życzenie Klienta
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS
 • sporządzanie dodatkowych informacji finansowych niezbędnych Klientowi w działalności gospodarczej m.in. dla banków i firm leasingowych
 • inne czynności uzgodnione z Klientem