Przydatne wyszukiwarki

Wyszukiwarki niezbędne dla każdego podatnika (kliknij w podkreśloną niebieską nazwę wyszukiwarki):

 

Wykaz podatników VAT – „biała lista”

(biała lista podatników VAT)


E-składka ZUS

 (wyszukiwarka numeru konta składkowego ZUS  – od stycznia 2018)


Wyszukiwarka Działalności Gospodarczych

(wyszukiwarka podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w CEiDG)


Wyszukiwarka KRS

(sprawdzenie w KRS Przedsiębiorców, Stowarzyszeń, Organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ’ów)


Wyszukiwarka podmiotów zagranicznych

(potwierdzanie NIP-ów kontrahentów unijnych)


Sprawdzanie statusu podmiotu w VAT

(sprawdzanie czy podmiot jest czynnym, zwolnionym czy niezarejestrowanym podatnikiem w VAT)


Sprawdzanie statusu NIP

(sprawdzanie czy NIP jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy nie istnieje)


Wyszukiwarka urzędów skarbowych

(wyszukiwarka właściwego urzędu skarbowego i/lub jego adresu)


Internetowy System Aktów Prawnych

(wyszukiwarka obowiązujących polskich aktów prawnych)


Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej EUR-Lex

(wyszukiwarka obowiązujących aktów prawa unijnego)


Elektroniczne Księgi Wieczyste

(wyszukiwarka księg wieczystych)


Nomenklatura scalona CN

(wyszukiwarka CN)