Wypowiedzenie umowy o pracę – terminy

Wypowiedzenie umowy o pracę jest uprawnieniem przysługującym zarówno pracodawcy jak i zatrudnionemu. Ustawodawca chroni obie strony stosunku pracy wprowadzając terminy wypowiedzenia.

Umowa o pracę rozwiązuje się wraz z upływem terminu jej wypowiedzenia. Terminy te są uzależnione od rodzaju umowy, czasu na który została zawarta oraz okresu pracy zatrudnionego u danego pracodawcy.

 

Terminy wypowiedzenia umowy o pracę:

 – umowa o pracę na czas nieokreślony lub czas określony:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Pracodawca i pracownik mogą jednak za porozumieniem ustalić inny termin rozwiązania umowy.

 

– umowa o pracę na okres próbny:

1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

 

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca nie może złożyć pracownikowi  wypowiedzenia, gdy:

  1. pracownik przebywa na urlopie lub jest w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności,

  2. pracownikowi pozostało 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeśli okres zatrudnienia uprawnia go do pobierania świadczeń emerytalnych, chyba że uzyskał on prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

 

 

Biuro Rachunkowe BATAX Barbara Kątnik - Dąbrowa Górnicza