Jednolity Plik Kontrolny – wszystko co trzeba wiedzieć o JPK

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny do zbiór danych finansowych:
• generowany z systemów informatycznych danego przedsiębiorstwa
• tworzony poprzez bezpośredni eksport danych z systemów informatycznych
• zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres
• posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

 


Co zawierają pliki JPK?

JPK to struktura logiczna umożliwiająca przekazywanie przez podatników, na żądanie organów podatkowych, całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej za wskazany przez organ okres. JPK zawiera nastęujące struktury:

 

 


Kogo i od kiedy dotyczy obowiązek generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego?

 


Jestem mikro-małym czy średnim przedsiębiorcą? 

Określenie, do której z powyższych grup zalicza się Twoja firma, zależy od trzech czynników:
• średniego rocznego zatrudnienia,
• rocznego obrotu netto,
• rocznej sumy aktywów bilansu.

 

 


Wysyłka JPK

Jednolity Plik Kontrolny nie polega na tym żeby do deklaracji wysyłanej do urzędu dołączyć po prostu rejestr sprzedaży i rejestr zakupów. Jest bardziej skomplikowany techniczne, bowiem powoduje konieczność stworzenia odpowiednio zbudowanego technicznie pliku, jaki następnie będzie mógł zostać elektronicznie przesłany do urzędu skarbowego (nie można więc przekazać tej struktury na zwykłym zewnętrznym nośniku danych). Jednolity plik kontrolny nie jest składany w wersji papierowej a wyłącznie w elektronicznej, według ściśle określonej specyfikacji (podobnie jak ma to miejsce przy e-deklaracjach). Wysyłka wymaga potwierdzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Biuro Rachunkowe BATAX dysponuje zarówno odpowiednim programem komputerowym służącym do generowania i wysyłania JPK, jak i certyfikowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 


Sankcje za brak przekazania JPK

 


Kto nie składa JPK?

Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składa podatnik, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi o:
  • sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1),
  • zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9),
  • organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).